МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

Оюуны өмчийг дээдэлцгээе !

Газар, нэгж

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗРААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ДОР ДУРДСАН ХЭМЖЭЭГЭЭР ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙГ ТӨЛНӨ

 

 

Хураамжийн төрөл

 

хэмжээ

1

Шинэ бүтээлийн патент олгоход

25000

2

Бүтээгдэхүүний загварын патент олгоход

25000

3

Ашигтай загварын гэрчилгээ олгоход

25000

4

Барааны тэмдгийн гэрчилгээ олгоход

25000

5

Газарзүйн заалтын гэрчилгээ олгоход

25000

6

Зохиогчийн эрхийн бүтээл болон зохиогчийн

эрхэд хамаарах эрхийн бүтээлийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгоход

25000

7

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах эхний 5 жилд

40000

8

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 6-10 жилд

60000

9

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 10-15 жилд

80000

10

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 16-20 жилд

120000

11

Бүтээгдэхүүний загварын патентыг хүчинтэй байлгах эхний 5 жилд

40000

12

Бүтээгдэхүүний загварын патентыг хүчинтэй байлгах 6-10 жилд

60000

13

Барааны тэмдгийн гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа 10 жилээр сунгах 

40000

14

Патент олгосон шинэ бүтээл бүтээгдэхүүний загвар, гэрчилгээ олгосон ашигтай загвар, барааны тэмдгийг бусдад ашиглуулах болон технологи дамжуулах лицензийн гэрээг бүртгэх.

20000

Хаяг

БЗД 3-р хороо, 13 хороолол, Зүүн 4 зам хуучнаар Английн элчин сайдын яамны байр

Вэб холбоос