Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ДОР ДУРДСАН ХЭМЖЭЭГЭЭР ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙГ ТӨЛНА

  • 2019-05-28
  • 363

 

 

Хураамжийн төрөл

 

хэмжээ

1

Шинэ бүтээлийн патент олгоход

2500

2

Бүтээгдэхүүний загварын патент олгоход

2500

3

Ашигтай загварын гэрчилгээ олгоход

2500

4

Барааны тэмдгийн гэрчилгээ олгоход

2500

5

Газарзүйн заалтын гэрчилгээ олгоход

2500

6

Зохиогчийн эрхийн бүтээл болон зохиогчийн

эрхэд хамаарах эрхийн бүтээлийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгоход

2500

7

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах эхний 3 жилд

10000

8

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 4-6 жилд

20000

9

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 7-10 жилд

30000

10

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 11-15 жилд

40000

11

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 16-20 жилд

50000

12

Бүтээгдэхүүний загварын патентыг хүчинтэй байлгах эхний 3 жилд

10000

13

Бүтээгдэхүүний загварын патентыг хүчинтэй байлгах  4-6 жилд

20000

14

Барааны тэмдгийн гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа 10 жилээр сунгах

30000

15

Бүтээгдэхүүний загварын патентыг хүчинтэй байлгах эхний 3 жилд

20000

16

Патент олгосон шинэ бүтээл  бүтээгдэхүүний загвар, гэрчилгээ олгосон ашигтай загвар, барааны тэмдгийг бусдад ашиглуулах болон технологи  дамжуулах лицензийн гэрээг бүртгэх.

2000

IPOM Publish

Indestrial Property Office

IPOM e-Filing System

Enternet

MGS

Бараа үйлчилгээний менежер

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

Холбогдох

210646 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-49,
Мэдээллийн Технологийн Үндэсний Парк, 4 давхар,
Утас: 32-76-38, 32-92-73, 32-96-71, 31-64-54

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018