Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах хууль батлагдлаа.

 • 2020-01-27
 • 545

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаар, Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн хэлэлцэж баталлаа.

Монгол Улсад оюуны өмчтэй холбогдсон харилцааг Патентын тухай хууль, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль, Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуулиар зохицуулдаг. Гэвч эдгээр хуульд давхардсан, зөрүүтэй, хууль хоорондын уялдаа холбоогүй зохицуулалтууд байсаар байгаа нь оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, зохиогчийн эрхийг хамгаалах, үр өгөөжийг хүртэхэд сөргөөр нөлөөлсөөр байгаа юм. Тиймээс энэ төрлийн харилцааг зохицуулдаг хууль хоорондын зөрчлийг арилгах, оюуны өмчийн байгууллагын үйл ажиллагааг тогтвортой болгохоор Оюуны өмчийн тухай хуулийн төслийг УИХ-ын гишүүн Н.Учрал нарын 9 гишүүн боловсруулжээ.

 

дэлгэрэнгүй ...

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗАР МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА.

 • 2020-01-27
 • 169

Оюуны өмчийн хууль батлагдсантай холбогдуулан Оюуны өмчийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Ганзориг, Шинжлэх ухааны академийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Б.Авид нар 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдөр хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулж гарын үсэг зурлаа.

дэлгэрэнгүй ...

Авлигатай тэмцэх газраас жил бүр судлан гаргадаг төрийн байгууллагын шударга байдлын үнэлгээний 2019 оны дүнг зарлалаа.

Шударга байдлын үнэлгээгээр 2018 онд Оюуны өмчийн газар 76.1 үнэлгээ авч 9 дүгээрт эрэмбэлэгдсэн бол 2019 оны шударга байдлын үнэлгээгээр 81.6 үнэлэгдэж, өмнөх оны үзүүлэлтэй харьцуулахад 5.5 хувиар өсөж 5 дугаарт эрэмбэлэгдсэн байна.

Төрийн 62 байгууллагаас үйлчилгээ авсан 7400 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл болон үйлчилгээ хүргэсэн 1360 албан хаагч, 795 шинжээчийн үнэлгээнд үндэслэн 2019 оны шударга байдлын үнэлгээг тооцон гаргав.

Энэ оны шударга байдлын үнэлгээгээр судалгаанд хамрагдсан 62 байгууллагын дундаж үнэлгээ 74.1 гарч өмнөх оны түвшингээс 5.4 пунктээр өссөн байна. Ийнхүү өсөхөд төрөөс үйлчилгээ авсан иргэдийн өгсөн үнэлгээ 8.4 пунктээр, төрийн албан хаагчдын өгсөн үнэлгээ 4.0 пунктээр нэмэгдсэн нь нөлөөлсөн байна.

                                                                                                                                                                             Эх сурвалж: www.iaac.mn

Оюуны өмчийн газрын албан хаагчдад авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа.

 • 2020-01-13
 • 157

Сургалтаар тус байгууллагаас мэдээллийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлын үйл явц, цаашид анхаарах асуудлууд, нийтийн албанд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллах боломж, арга замуудын талаар болон 2019 оны Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргахтай холбоотой нэгдсэн мэдээллээр хангаж ажиллаа.

Барааны тэмдгийг барьцаалж 50 хүртэлх сая төгрөгийн зээл олгож эхэллээ.

 • 2020-01-02
 • 849

Оюуны өмчийн газрын үйл ажиллагаа зохицуулсан хуулиудад нэмэлт болон шинэчилсэн найруулгыг төслийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас боловсруулаад байна. Мөн Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах тухай шинэ хуулийн төслийг УИХ-аар хэлэлцэхэд бэлтгээд байгаа ажээ. Эдгээр хуулийн төсөлд үнэлгээний олон улсын стандарт, Оюуны өмчийн үнэлгээ хийх мэргэжилтэн бэлтгэх, татвар хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах сан байгуулах, гадаад улс оронд оюуны өмчийн бүтээлийн эрхийн хамгаалалт хийлгэхэд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, оюуны өмчийн маргааныг шийдвэрлэх зэрэг асуудлуудыг тодорхой болгож өгсөн байна.

Инновацийн үйлдвэрлэлийн ноу-хау болох мэдлэгийг бүтээх, бүртгэх, баталгаажуулах, үнэлэх, арилжаалах,мэдээлэх, түгээх, үр шимийг хүртэх зэрэг эрх зүйн асуудлаар Оюуны өмчийн газрын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга С.Ганзоригтой ярилцлаа.

-Оюуны өмчийн ойлголтын талаар манай шинжлэх ухааны салбар салбарынхан мэддэг, хүндэлж, эрхэмлэдэг болсон. Жилд үйлчлүүлэгчдийн тоон өсөлтийг салбараар нь ангилбал манай  шинжлэх ухааны салбарын эрдэмтдийн эзлэх хувь өндөр гарах болов уу?

-Монгол Улсад 1963 оноос өнөөг хүртэл шинэ бүтээлийн 4600 патент, ашигтай загварын 2792 гэрчилгээ, бүтээгдэхүүний загварын 3099 патент олгогдсон. Мөн үндэсний барааны тэмдгийн мэдүүлгээр 23887, Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр, Протоколын дагуу 50298 барааны тэмдэг, зохиогчийн эрхийн  11110 бүтээл бүртгэгдэж, гэрчилгээ олгогджээ. Энэ 2019 онд шинжлэх ухаан, утга зохиолын салбарын 629 бичмэл бүтээлийг зохиогчийн эрхийн бүтээлийн санд бүртгэл хийсэн. Патентыг технологийн салбараар нь ангилан авч үзвэл хими-35,9 хувь, тоног төхөөрөмж-10,8 хувь, механик инженер-21,4 хувь бусад салбарт 31,9 хувийг тус тус эзэлж байна.

-Дэлхийн жишиг оюуны өмчийг худалдах, технологи дамжуулах, роялти хүртэх, хамтран эзэмших зэрэгарилжааны олон хэлбэрээр патентын үнэ цэнийг өсгөж байна. Харин манайд патентаа үнэлүүлэх хүсэлт гаргавал ямар үйл ажиллагааны дараа барьцаа хөрөнгөний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөж, зах зээлийн эргэлтэд оролцох боломжтой вэ?

-Оюуны өмчийн газар нь Патентийн тухай хууль, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль, Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль, хэрэгжүүлэн ажилладаг. Эдгээр хуулийн дагуу патент, гэрчилгээ олгож, зохиогчийн эрх үүсэж байгаа боловч патент, гэрчилгээ болон зохиогчийн эрх эзэмшигч нь оюуны өмчийн үр шимийг тэр бүр хүртэж чадахгүй байна.

Оюуны өмч бүтээхийг урамшуулах, хамгаалах, үнэлэмжийг өсгөхийн зорилго нь түүнийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд оршдог. Монгол Улсын оюуны өмчийн салбарт мөрдөгдөж байгаа дээрх хуулиуд нь оюуны өмчийг төрөөс хамгаалах харилцааг голчлон зохицуулдаг ч хамгаалагдсан оюуны өмчийг хэрхэн эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, үр шимийг нь хүртэхийг зохицуулаагүй байдаг. Энэ нь оюуны өмч нь патент, гэрчилгээ, хуулиар хамгаалагдсан ч эдийн засгийн үнэлэмж сул тул хуулийн этгээдэд оюуны өмчөөр хөрөнгө оруулах, оюуны өмчийн эрхээ барьцаалах, худалдах, тодорхой хугацаагаар бусдад ашиглуулах зэргээр иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцоход эдийн хөрөнгөөс доогуур үнэлэгдэх бэрхшээлийг бий болгож байна. Уг оюуны өмчийн эдийн засгийн эргэлтэд оруулах эрх зүйн зохицуулалтыг УИХ-ын гишүүн Н.Учрал санаачилж боловсруулаад УИХ-д өргөн бариад хэлэлцэх эсэхийг нь шийдвэрлэсэн байгаа. Энэ хууль батлагдсанаар оюуны өмчийн үр өгөөжийг хүртэх эрх зүйн хамгаалалттай болох юм. Хэдийгээр хууль батлагдаж гараагүй ч оюуны өмчийн үйл ажиллагааг дэмжсэн энэ чиглэлийн байгууллагуудын мэдлэгийн цар хүрээ, ойлголт нэлээд нэмэгдсэн. Мөн уг хууль батлагдсан тохиолдолд Оюуны өмчөө барьцаалах, хувьцаа гаргах, даатгалд хамруулах боломж бүрдэх юм.

дэлгэрэнгүй ...

АШУҮИС-ийн Технологи, Инновацийг Дэмжих Төв ( TISCs)-ийн өнөөгийн болон ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага Өглөөний цай-Хөтөлбөр

 • 2019-12-19
 • 132

Шинжлэх ухаан технологийн салбарын тэргүүлэх эрдэмтэн судлаачид болон хамтран ажилладаг салбар бүрийн төлөөлөгчдийн санал бодлыг сонсож, харилцан ярилцах, чөлөөт хэлэлцүүлэг өрнүүлэх зорилготой өглөөний цай хөтөлбөрийн эхний үйл ажиллагааг АШУҮИС-ийн Технологи, Инновацийг Дэмжих Төв ( TISCs)-ийн өнөөгийн болон ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага сэдвээр зохион байгууллаа.

Өглөөний цай хөтөлбөрийг нээж МУ-ын ОӨГ-ын ТЗУГ-ын дарга C.Ганзориг үг хэлсэн бол, АШУҮИС-ийн ИТДТ-ийн дарга З.Отгон АШУҮИС-ийн Технологи, Инновацийг Дэмжих Төв ( TISCs)-ийн өнөөгийн болон ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагын талаар товч танилцуулж, зочноор уригдсан ДОӨБ-ын ТИДТ-ийн мэргэжилтэн Випин Сахора Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын үйл ажиллагаа цаашид хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, МУ-ын ( TISCs)-ийн сүлжээ, түүний нэг хэрэгжүүлэгч болох АШУҮИС-ийн Технологи, Инновацийг Дэмжих Төвийн үйл ажиллагаа идэвхжиж сайн туршлагууд олон болж байгаад сэтгэл ханамжтай байгаагаа илэрхийлэн цаашид хамтран ажиллах талаар үнэтэй санал зөвлөмж өглөө.

МУ-ын ОӨГ-ын ТЗУГ-ын дарга C.Ганзориг, ДОӨБ-ын TИДТ-ийн зохицуулагч МУ-ын ОӨГ-ын ахлах шинжээч Б.Одгэрэл болон гадаад харилцааны мэргэжилтэн З.Гэрэлмаа нар АШУҮИС-ийн Инноваци, Технологи, Оюуны өмч бүтээгч эрдэмтэн судлаачдын сонирхсон асуултад хариулж сонирхолтой яриа өрнүүллээ.

АШУҮИС-ийн багш, судлаачдын 2019 онд “Scopus”, “Web of Science” зэрэг мэдээллийн санд бүртгэлтэй бүтээлийн тоо өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулахад өссөн үзүүлэлттэй байгаа энэ цаг үед өглөөний цай хөтөлбөр цаг үеэ олсон чухал арга хэмжээ боллоо гэж оролцогчид дүгнэсэн.

Эх сурвалж: Otgon Zambal

Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллагын Олон улсын дэд бүтцийн хөгжлийн газрын мэдээллийн системийн мэргэжилтэн Випин Сароха, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Оюуны өмчийн газрын албан хаагч нарт байгууллагынхаа хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, олон улсын гэрээ конвенц, хууль эрх зүйн зохицуулалтын талаар сургалт зохион байгууллаа.

 • 2019-12-16
 • 171

ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВҮҮДИЙГ /TISCs/ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ, УУЛЗАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 • 2019-12-16
 • 248

Технологи ба инновацийг дэмжих төвүүдийг /TISCs/ чадавхжуулах, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Оюуны өмчийн газраас Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллагатай (ДОӨБ) хамтран “Технологи, Инновацийг Дэмжих Төвүүдэд сургалт, уулзалт зөвлөгөөнийг 12 дугаар сарын 17-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.

дэлгэрэнгүй ...

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН МЭТГЭЛЦЭЭН ТЭМЦЭЭНД ШАЛГАРСАН СУРАГЧИДДАА ШАГНАЛ ГАРДУУЛЛАА.

 • 2019-12-04
 • 202

"Оюуны өмчийн мэтгэлцээн" тэмцээнд Оюуны өмчийн газрын шинэ бүтээл, ашигтай загварын шинжээч Б.Одгэрэл, Монголын Карл Попперын мэтгэлцээний нийгэмлэгийн шүүгчид хамтран шүүж явууллаа.

Нэг баг 3 сурагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр нийт 35 баг оролцож Карл Попперийн мэтгэлцээний дүрмээр багууд мэтгэлцэн 1, 2-р тойргийн тоглолтоос шилдэг 16 баг, хасагдах шатны 1-р тойргийн тоглолтоос 8 баг, 2-р тойргийн тоглолтоос 4 баг үүнээс шилдэг 2 багийг зарлан аваргын төлөөх мэтгэлцээн үргэлжилж, тэмцээн маань маш өрсөлдөөнтэйгээр явагдан шүүгчид дүнгээ гаргалаа.

дэлгэрэнгүй ...

“INTELLECTUAL PROPERTY DEBATE БУЮУ ОЮУНЫ ӨМЧИЙН МЭТГЭЛЦЭЭН" ТЭМЦЭЭНИЙГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА..

 • 2019-11-30
 • 144

Өсвөр үеийнхний бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, тэднийг нийгэмдээ хувь нэмрээ оруулах, идэвхитэй иргэн болгон төлөвшүүлэх, оюуны өмчийн асуудлыг судалж, танин мэдэх, гаргалгаа гарц шийдлийг олох, өөрийгөө нээлттэй илэрхийлэх, багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн зорилгын хүрээнд Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Оюуны өмчийн газар, Отгонтэнгэр их сургуулийн Хууль зүйн клиник сургалтын төв, Залуус өөрчлөлтийн төлөө үндэсний хөдөлгөөн, Хуулийн хөтөч клубийн хамтран зохион байгуулсан "Оюуны өмчийн мэтгэлцээн" тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа.

дэлгэрэнгүй ...

ШУТИС-ИЙН ХАРЪЯА Ш.ОТГОНБИЛЭГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ ТЕХНОЛОГИ БА ИННОВАЦИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВҮҮДИЙН (TISC) СҮЛЖЭЭНД ЭЛСЛЭЭ.

 • 2019-11-20
 • 73

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Оюуны өмчийн газрын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга С.Ганзориг, “ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ-ын, ШУТИС-ийн харъяа Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургуулийн захирал Доктор (PhD) Д.Зоригтхүү нар Монгол улсад Технологи ба Инновацийг Дэмжих Төвүүдийн (TISC) үндэсний сүлжээ байгуулах тухай байгууллага хоорондын гэрээнд гарын үсэг зурж, инновацийг дэлгэрүүлэх үйлсд хамтран ажиллахаар боллоо.

 Оюуны өмчийн газар нь Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллагатай 2015 онд Монгол Улсад Технологи, Инновацийг дэмжих төвүүдийн үндэсний сүлжээ байгуулах тухай гэрээг байгуулан, улмаар эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны 12 байгууллагатай Байгууллага хоорондын гэрээг байгуулан Технологи, инновацийг дэмжих төвүүдийг бий болгон шинжлэх ухаан, технологийн мэдээллийг хүртэх хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, үр ашигтай ашиглах чадавхийг бэхжүүлэх, инновацийг дэлгэрүүлэх болон дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.

Тус арга хэмжээнд ДОӨБ-ын Ази Номхон далайн бүсийн орнуудын газрын зөвлөх Дэвид Симмонс, Малайз Улсын Малаяа Их Сургуулийн Шинжлэх Ухааны сургуулийн Биологийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн дэд захирал Юсризам Шарифуддин нар оролцож, туршлага, санал бодлоо солилцлоо.

"ОЮУНЫ ӨМЧӨӨ ДЭЭДЭЛЬЕ" МЭТГЭЛЦЭЭН

 • 2019-11-29
 • 213
Хуудас:  1   2   3   4   5   6   7   8  .... (нийт 123 мэдээ )

IPOM Publish

АҮ-ийн өмчийн мэдээллийн сан

IPOM e-Filing System

Цахим мэдүүлэг

IPOM COPYRIGHT

Зохиогчийн эрхийн хайлтын систем

MGS

Бараа үйлчилгээний ангилал

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв (TISC)

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн холбоо

Байршил: БЗД 3-р хороо, этө-30

Зохиогчийн эрхийн хэлтэс-329273

Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтэс-316454

Хяналтын хэлтэс-329671

Бичиг хэрэг-327638

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018