Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

МОНГОЛ ХҮНИЙ ОЮУНЫ БҮТЭЭЛИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ ШИНЭЧИЛНЭ

 • 2021-04-09
 • 33

Монгол хүний оюуны бүтээлийг хамгаалах, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах зорилготой “Оюуны өмчийн тухай” хуулийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр УИХ-аас баталсан. Түүнчлэн Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан оюуны өмчийг хамгаалах, урамшуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх, 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж байгаа “Оюуны өмчийн тухай” хуулийг бүрэн хэрэгжихэд тулгуур болсон Патентийн тухай хууль, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль, Барааны тэмдэг, газарзүйн заалтын тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулга болон нэмэлт, өөрчлөлт УИХ-ын хаврын чуулганаар хэлэлцэн батлах юм. Vip76.mn сайт дээрх хуулиудын талаар Оюуны өмчийн газрын дарга Б.Энхсүхтэй ярилцлаа.


2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Оюуны өмчийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Уг хууль оюуны өмч, оюуны бүтээлийг үнэлэх, эргэлтэд оруулах боломжийг бүрэн нээж чадсан уу?

Оюуны өмчийн салбарын эрх зүйн шинэчлэл хийгдэхэд уг салбарын үндсэн суурь болох Оюуны өмчийн тухай хуулийг 2020 онд баталсан. Одоо хэрэгжээд явж байна. Уг хуулийн тулгуур болох Патентийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг УИХ-ын намрын чуулганаар хэлэлцэх эсэхийг дэмжиж хаврын чуулганаар батлахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Эдгээр хууль нь Оюуны өмчийн хуулийн үзэл баримтлалд нийцүүлж өөрчлөлт хийж байгаагаас гадна үнэлгээний олон улсын стандарт, үнэлгээ хийх мэргэжилтэн бэлтгэх, татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, зуучлал, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах сан байгуулах зэрэг дэлхий нийтээрээ эдийн засгийн хурд саарсан ийм хүнд үед оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах чиглэлд хуулийн хүрээнд хэрхэн зохицуулалт хийх боломжийг нээж өгч байгаагаараа онцлог юм. Монгол хүний оюун санаанаас бий болсон бүтээл, зохиол, шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг зэргийг дээрх хуулиудаар эдийн засгийн агуулгаараа хэрхэн үнэт зүйл болох вэ? гэдгийг тодорхойлж, зохицуулж өгснөөрөө гол онцлог нь болж байгаа юм.

Оюуны өмчөө барьцаалаад банкнаас зээл авах боломж 2018 оноос нээгдсэн. Уг зээлийн онцлог нь оюуны өмчөөр баталгаажсан барааны тэмдгээ барьцаалан бизнесийн зээл авах боломжийг Улаанбаатар хотын банк нэвтрүүлсэн. 2020 оны 6 дугаар сард банкууд нэгдсэнтэй холбогдуулан тус зээлийг одоо Худалдаа хөгжлийн банкаас авах боломж бий.

Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд зохиогчийн эрхтэй холбоотой ямар зохицуулалт орж байгаа вэ?

Уг хуульд зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, цахим болон харилцаа холбооны бусад сүлжээ, өргөн нэвтрүүлэг, олон суваг дамжуулагч, дуу хөгжим, дуу авиа бүхий дүрст бүтээлийн эрх зүйн зохицуулалтыг тодорхой болгох, зохиогч, эрх эзэмшигчийн эрхийг төлөөлөн хэрэгжүүлэх хамтын удирдлагын байгууллагын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, зохиогчийн эрхийн зөвшөөрөл шаардагдахгүй байх онцгой нөхцөлийг нарийвчлан тодорхойлж, зарим нэр томъёог нэмж, өөрчилж байгаа. Түүнчлэн бүтээл ашиглалтын тарифыг хянаж батлах, бүтээл ашиглах, төлбөр төлөх, хуваарилахтай холбоотой гомдлыг урьдчилан шийдвэрлэх, маргаан бүхий талуудыг эвлэрүүлэн зуучлах чиг үүрэг бүхий Зохиогчийн эрхийн зөвлөлийг байгуулах эрх зүйн үндсийг хуулийн төсөлд тусгасан.

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр ямар харилцааг зохицуулахаар тусган, боловсруулсан бэ?

дэлгэрэнгүй ...

 • 2021-04-09
 • 47

Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах арга замууд

 • 2021-04-08
 • 36
“Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах арга замууд” хэлэлцүүлэгт хүрээлэн, их дээд сургуулиудын эрдэмтдийн төлөөлөл байгууллагаар дамжуулж бүртгүүлэх ба тус хэлэлцүүлэгт ZOOM платформоор зөвхөн 100 оролцогч оролцох боломжтой.
Байгууллагаараа дамжуулан бүртгүүлж чадаагүй оролцох сонирхолтой эрдэмтэн судлаачид, хувийн хэвшлийн төлөөлөл зохион байгуулагдах хугацаанд ШУТСангийн Facebook page-ээр Live-аар үзэж сонирхоно уу. Сонирхсон асуултуудаа чатаар явуулах боломжтой.

Оюуны өмч ба Жижиг дунд үйлдвэрлэл: Шинэ санаанаас шинэ зах зээл рүү” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.

 • 2021-04-08
 • 29
#Дэлхийн оюуны өмчийн өдөр- 4 дүгээр сарын 26
Энэ жил Дэлхийн оюуны өмчийн өдрийг “Оюуны өмч ба Жижиг дунд үйлдвэрлэл: Шинэ санаанаас шинэ зах зээл рүү” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.
#Монгол улсын Технологи Инновацийг Дэмжих Төвүүд (TISCs)-ээс Дэлхийн оюуны өмчийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбоотой зохион байгуулж буй арга хэмжээгээ Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллагын дэлхийн хөтөчөөр дамжуулан дэлхий даяар сурталчлан таниулах үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна.
TISCs-ийн сүлжээний байгууллага Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академи, Монгол Улсын Их Сургуулиас зохион байгуулах үйл ажиллагаатай танилцана уу.

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗАР /Эх оронч худалдан авалт үндэсний үйлдвэрлэл-2021/

 • 2021-04-07
 • 44

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ НЭЭЛТТЭЙ, ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО

 • 2021-04-07
 • 48

Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2021 оны 03 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсэг, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас хамтран Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн цахим хэлэлцүүлгийг 2021 оны дөрөвдүгээр сарын 07-ны өдрийн 15.00 цагт Zoom meeting холбоосоор зохион байгуулна.

Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн талаар Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2021 оны 03 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсгийн ахлагч, Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнхцэцэг, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хууль зүйн бодлогын газрын шинжээч Д.Цолмон нар танилцуулна.

Мөн Монголын кино уран бүтээлийг хамгаалах холбоо, Монголын зохиолч, хөгжмийн зохиолч нийтлэгчдийн нийгэмлэг, Монголын дуу бичлэг бүтээгчдийн үндэсний төв, Монголын оюуны өмч хамгаалах холбоо, Монголын урчуудын эвлэлийн хороо, Монголын номын сангуудын консорциум зэрэг салбар байгууллагуудын төлөөлөл хуулийн төсөлтэй холбоотойгоор тус бүр мэдээлэл хийх юм. 

дэлгэрэнгүй ...

ЦАХИМ ОРЧИНД БУСДЫН БҮТЭЭЛИЙГ ЗОХИОГЧ, ЭРХ ЭЗЭМШИГЧИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ФАЙЛ ХЭЛБЭРЭЭР НИЙТЭД ТҮГЭЭХИЙГ ХОРИГЛОНО.

 • 2021-03-22
 • 156

ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТАН, АЛБА ХААГЧДЫН ОРОН СУУЦНЫ ЦОГЦОЛБОР ХОТХОН АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

 • 2021-03-19
 • 272

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас хэрэгжүүлж буй “Салбарын алба хаагч бүрт-орон сууц хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хуулийн байгууллагын ажилтан, алба хаагчдын орон сууцны цогцолбор хотхоны 238 айлын орон сууцны нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр боллоо.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2019 оны А/07 дугаар тушаалаар Хан-Уул дүүргийн 11 хороо Зайсангийн аманд “Хуулийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын орон сууцны цогцолбор хотхон”-ны 840 айлын орон сууц, 300 хүүхдийн цэцэрлэг, 1300 хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургууль, спорт цогцолбор, ногоон байгууламж, 111 дулаан авто зогсоол, үйлчилгээний төв бүхий инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон хотхоныг барьж байгуулахаар төлөвлөснөөс эхний ээлжийн хоёр блок 238 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулж, алба хаагчдад түлхүүр гардууллаа.

Оюуны өмчийн газраас нийт 6 албан хаагч тус хөтөлбөрт хамрагдсан бөгөөд нээлтийн үйл ажиллагаанд Оюуны өмчийн газрын дарга Б.Энхсүх, нягтлан бодогч Э.Оюунцэцэг нар оролцож, эхний ээлжинд Захиргаа удирдлагын хэлтсийн жолооч У.Баярсайхан шинэ байрныхаа түлхүүрийг гардан авлаа.

“БИ ЖЕНДЕРИЙН ХЭВШМЭЛ ОЙЛГОЛТЫН ЭСРЭГ БАЙНА” АЯНД НЭГДЭЖ БАЙНА

 • 2021-03-18
 • 122
Жендэрийн тогтсон буруу ойлголт, тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг, бүгдээрээ тэгш эрх, тэгш оролцоотой нийгмийг бүтээхийн төлөөх “БИ жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг БАЙНА” уриатай аянд ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗАР нэгдэж байна.
#ТА Ч БАС НЭГДЭЭРЭЙ.
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БААТАР, АРДЫН ЭМЧ Н.БААСАНЖАВ “ДЭЛХИЙН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛТАН МЕДАЛЬ”-ИАР ШАГНАГДЛАА

 • 2021-03-10
 • 250
Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагаас гишүүн орнуудын шинийг санаачлах, зохион бүтээх үйлсийг дэмжиж, эдийн засаг, техник, технологийн хөгжилд үнэтэй хувьд нэмэр оруулсан шилдэг бүтээлд олгодог “Алтан медаль”-ийг Хөдөлмөрийн баатар, Ардын эмч Н.Баасанжавт гардуулах ёслол 2021 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр боллоо.
Ардын эмч Н.Баасанжав 1967 оноос хойш эрүүл мэндийн салбарт тасралтгүй ажиллаж байгаа Монгол Улсын тэргүүлэх эмч, академич төдийгүй шинийг санаачлагч, зохион бүтээгч хүн юм. Түүний хүн ардын эрүүл мэндийг хамгаалах үйл хэрэг, эрүүл мэндийн салбарын хөгжилд оруулсан хувь нэмрийг үнэлэн Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын шилдэг бүтээлд олгодог “Алтан медаль”-ийг олгож байгаа юм.
Тус шагналыг улс орны эдийн засаг, технологийн хөгжилд чухал хувь нэмэр оруулсан бүтээл бүтээж, оюуны өмчийн эрхээр хамгаалуулж, хэрэглээнд нэвтрүүлсэн шилдэг зохион бүтээгчдэд олгодог бөгөөд 1986 оноос хойш 18 зохион бүтээгчид уг шагналыг олгоод байна.

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Б.ЭНХСҮХ АНУ-ЫН ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМНЫ ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАВ

 • 2021-03-05
 • 194

Оюуны өмчийн газрын дарга Б.Энхсүх АНУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яамны Эдийн засаг, худалдааны албаны дарга Бенжамин А.Ле Рой болон тус албаны мэргэжилтнүүдийг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын үеэр хоёр талын уламжлалт хамтын ажиллагаанд сэтгэл хангалуун байгаагаа харилцан илэрхийллээ. Талууд зөвшөөрөлгүй программ хангамж ашиглалтыг зогсооход үе шаттай арга хэмжээ авах, уран бүтээлчдийн дуу, бичлэг, аяыг ашиглахдаа зохих зөвшөөрөл авах, лицензийн гэрээ байгуулах талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, шинээр хэрэгжиж эхэлсэн Оюуны өмчийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахад хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа тухай тэмдэглэв.

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗРЫН АЛБА ХААГЧИД ТӨРИЙН ДЭЭД ШАГНАЛ, ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛЛАА

 • 2021-03-05
 • 282

Оюуны өмчийн газрын дарга Б.Энхсүх өнөөдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон”, “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль” хүртсэн 3 алба хаагчийг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүллээ. Оюуны өмчийн тогтолцоог Монгол Улсад хөгжүүлэхэд идэвх зүтгэл гаргаж үр бүтээлтэй ажиллан “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон” хүртсэн Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтсийн дарга С.Урангэрэл, “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль” хүртсэн Захиргаа удирдлагын хэлтсийн нягтлан бодогч Э.Оюунцэцэг, Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтсийн шинэ бүтээл, ашигтай загварын шинжээч Б.Одгэрэл нарт баяр хүргэж, ажлын амжилт хүсэн ерөөе.

Хуудас:  1   2   3   4   5  .... (нийт 198 мэдээ )

IPOM Publish

АҮ-ийн өмчийн мэдээллийн сан

IPOM e-Filing System

Цахим мэдүүлэг

IPOM COPYRIGHT

Зохиогчийн эрхийн хайлтын систем

MGS

Бараа үйлчилгээний ангилал

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

ECOPYRIGHT

Цахим мэдүүлгийн систем

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв (TISC)

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн холбоо

Зохиогчийн эрхийн хэлтэс-329273

Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтэс-316454

Хяналтын хэлтэс-329671

Бичиг хэрэг-327638

Хаяг:

БЗД 3-р хороо, 13 хороолол, Зүүн 4 зам хуучнаар Английн элчин сайдын яамны байр

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018