Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

М-СИ-ЭС ИНТЕРНЭЙШНЛ КОМПАНИЙН ИНЖЕНЕРИНГИЙН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН “ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТЫГ ЭРЭЛХИЙЛЭХ АРГА ЗАМ, ТҮҮНИЙГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТЭНД ОРУУЛАХ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Оюуны өмчийн газар, Эрчим хүчний салбарт тэргүүлэгч “М-Си-Эс Интернэйшл” компанийн Инженерингийн газартай хамтран М-Си-Эс Интернэйшнл, Эрчим сүлжээ ХХК, Барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбоо, Эрчим хүчний зураг төсөл зохиогчдын холбооны архитектор, инженер, техник технологийн ажилтнуудад зориулсан “Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтыг эрэлхийлэх арга зам, түүнийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтаар Оюуны өмчийн газрын Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтсийн шинэ бүтээл, ашигтай загварын шинжээч Б.Одгэрэл, Зохиогчийн эрхийн хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Ууганцэцэг нар дээрх байгууллагуудын архитектор, инженер, техник технологийн ажилтнуудтай шинэ санаа, санаачлага, инновацлаг шийдлийг хөхүүлэн дэмжихэд оюуны өмчийн мэдээллийн гүйцэтгэх үүрэг, зах зээлийн өрсөлдөөнд оюуны өмчийн тогтолцоог зөв, оновчтой ашиглах арга замын талаар дэлгэрэнгүй яриа өрнүүлж, санал солилцлоо.

IPOM Publish

АҮ-ийн өмчийн мэдээллийн сан

IPOM e-Filing System

Цахим мэдүүлэг

IPOM COPYRIGHT

Зохиогчийн эрхийн хайлтын систем

MGS

Бараа үйлчилгээний ангилал

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв (TISC)

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн холбоо

Байршил: БЗД 3-р хороо, этө-30

Зохиогчийн эрхийн хэлтэс-329273

Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтэс-316454

Хяналтын хэлтэс-329671

Бичиг хэрэг-327638

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018