Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

М-СИ-ЭС ИНТЕРНЭЙШНЛ КОМПАНИЙН ИНЖЕНЕРИНГИЙН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН “ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТЫГ ЭРЭЛХИЙЛЭХ АРГА ЗАМ, ТҮҮНИЙГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТЭНД ОРУУЛАХ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Оюуны өмчийн газар, Эрчим хүчний салбарт тэргүүлэгч “М-Си-Эс Интернэйшл” компанийн Инженерингийн газартай хамтран М-Си-Эс Интернэйшнл, Эрчим сүлжээ ХХК, Барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбоо, Эрчим хүчний зураг төсөл зохиогчдын холбооны архитектор, инженер, техник технологийн ажилтнуудад зориулсан “Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтыг эрэлхийлэх арга зам, түүнийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтаар Оюуны өмчийн газрын Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтсийн шинэ бүтээл, ашигтай загварын шинжээч Б.Одгэрэл, Зохиогчийн эрхийн хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Ууганцэцэг нар дээрх байгууллагуудын архитектор, инженер, техник технологийн ажилтнуудтай шинэ санаа, санаачлага, инновацлаг шийдлийг хөхүүлэн дэмжихэд оюуны өмчийн мэдээллийн гүйцэтгэх үүрэг, зах зээлийн өрсөлдөөнд оюуны өмчийн тогтолцоог зөв, оновчтой ашиглах арга замын талаар дэлгэрэнгүй яриа өрнүүлж, санал солилцлоо.

IPOM Publish

Indestrial Property Office

IPOM e-Filing System

Enternet

MGS

Бараа үйлчилгээний менежер

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Холбогдох

210646 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-49,
Мэдээллийн Технологийн Үндэсний Парк, 4 давхар,
Утас: 32-76-38, 32-92-73, 32-96-71, 31-64-54

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018