Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

МОНГОЛ УЛСЫН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗАР, КИРГИЗ УЛСЫН ОЮУНЫ ӨМЧ, ИННОВАЦИЙН АЛБАТАЙ “ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ ТҮҮНИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ ХАМТАРСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛЖ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА.

Бүгд Найрамдах Киргиз улсын засгийн газрын харьяа Оюуны өмч, инновацийн албатай Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гишүүн улсуудын ассамблейн 59 дүгээр чуулганы үеэр Монгол улсын Оюуны өмчийн газар “Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт түүнийг бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах тухай хамтарсан төлөвлөгөөг баталж” Монгол талаас Оюуны өмчийн газрын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга С.Ганзориг, Бүгд Найрамдах Киргиз улсын талаас Оюуны өмч, инновацийн албаны дарга Динара Молдошева нар гарын үсэг зурлаа.

Төлөвлөгөөний хүрээнд талууд оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт түүнийг бэхжүүлэх тэр дундаа маргаан шийдвэрлэх болон инноваци, технологи дамжуулах чиглэлээр харилцан туршлага солилцох, албан хаагчдын чадавхыг дээшлүүлэх талаар тусгагдсан юм.

IPOM Publish

Indestrial Property Office

IPOM e-Filing System

Enternet

MGS

Бараа үйлчилгээний менежер

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Холбогдох

210646 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-49,
Мэдээллийн Технологийн Үндэсний Парк, 4 давхар,
Утас: 32-76-38, 32-92-73, 32-96-71, 31-64-54

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018