Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

 • 2021-01-12
 • 55

Иргэд, компаниуд оюуны өмчөө барьцаалж, нэг тэрбум гаруй төгрөгийн зээл авсан байна

 • 2020-12-25
 • 199

Иргэн, хуулийн этгээд оюуны өмчөө үнэлүүлж, барьцаалан зээл авах, эсвэл түүндээ хөрөнгө оруулалт татаж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх зэргээр эдийн засгийн эргэлтэд оруулдаг. Энэ харилцааг өмнө нь Патентын, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн, Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуулиар өм цөм зохицуулж байжээ. Тэгвэл эдгээр хуулийн давхардал, хийдлийг арилган, оюуны өмчийн харилцааг нэгдсэн зохицуулалтад оруулах зорилгоор Оюуны өмчийн тухай хуулийг энэ сарын 1-нээс хэрэгжүүлж эхлэв. Оюуны өмчийн газар (ОӨГ)-ын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга С.Ганзоригтой энэ талаар ярилцлаа.

-Оюуны өмч хэчнээн төрөлтэй вэ. Тэдгээрийг хэрхэн бүртгэдэг бол?

-Оюуны өмчийг зохиогчийн бүтээл болон аж үйлдвэрийн өмч гэж хоёр ангилдаг. Хэрэв хэн нэгэн зохиол бичиж, нийтлэл, нэвтрүүлэг бэлтгэсэн бол энэ нь зохиогчийн бүтээл бөгөөд заавал бүртгүүлэх шаардлагагүй, оюуны өмчийн эрх нь автоматаар үүсдэг. Харин патент, барааны тэмдэг, шинэ бүтээл, ашигтай загвар, газар зүйн заалт бол аж үйлдвэрийн өмч. Эдгээрийг манайд бүртгүүлж, гэрчилгээ авахыг эрхийн хамгаалалт хийлгэх гэж нэрлэдэг.

-Бүртгэх хугацаа нь яагаад удаан байдаг юм бэ?

-Иргэн, хуулийн этгээд оюуны өмчөө бүртгүүлэх хүсэлт гаргасан бол олон улсын болон дотоодын мэдээллийн системд хайлт хийж, шалгадаг. Хэрэв давхцал үүсэхгүй буюу түүнтэй нь ижил өмчийг өмнө нь бүртгээгүй бол эрхийн хамгаалалт хийж, гэрчилгээ олгоно гэсэн үг. Тухайлбал, патентыг есөн сарын турш хайлт, шүүлт хийсний эцэст бүртгэх, эсэхийг нь шийддэг. Хэрэв тэр патентад өмнө нь эрхийн хамгаалалт хийчихсэн, гуравдагч этгээд үндэслэлтэй гомдол гаргаж, няцаасан бол гэрчилгээ олгохгүй. Үндэслэлтэй гомдол гэдэг нь хэн нэгэн өмнө нь бүртгүүлж, эрхээ авсан патенттай ижил төстэйг өөр этгээд бүртгүүлэх гэвэл няцаах хэлбэр юм. Мөн шинэ бүтээлийг есөн сарын хугацаанд хайлт хийсний эцэст патент олгох шийдвэр гаргадаг бөгөөд уг мэдээллийг оюуны өмчийн цахим сэтгүүлд гурван сарын турш байршуулна. Хэрэв тэр хугацаанд гуравдагч этгээдээс гомдол гаргавал дахин шинжээчийн баг ажиллаж, шийддэг.

Барааны тэмдэг болон газар зүйн заалтын хувьд хүсэлтээ өгснөөс хойш хайлт хийж, бүртгэх хугацаанд өөр этгээдээс гомдол гаргаж, няцаах боломжгүй. Гэхдээ холбогдох хуулийн шинэчилсэн найруулгыг саяхан УИХ-д өргөн мэдүүлсэн бөгөөд үүнд няцаах зохицуулалтыг тусгасан байгаа. Жишээ нь, барааны тэмдгээ бүртгүүлээгүй хэрнээ олон жил ашигласан тохиолдол их гардаг. Ийм үед өөр хэн нэгэн тэр барааны тэмдгийг нь бүртгүүлэх хүсэлт ирүүлбэл зөрчил үүсдэг тул энэ байдлыг зохицуулах зорилгоор няцаах боломж бүрдүүлэх гэж байгаа.

дэлгэрэнгүй ...

2020.12.14-НЫ ӨДРӨӨС ХЭВИЙН ГОРИМООР АЖИЛЛАНА

 • 2020-12-15
 • 199

Ижил төсөөтэй шийдлүүдийг олж үзэх нь таны санааг илүү боловсронгуй, өрсөлдөхүйц болгон хөгжүүлэхээс гадна таныг ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс хамгаална

 • 2020-12-15
 • 214
Монгол Улсын Оюуны өмчийн газарт эрхийн хамгаалалт хийгдсэн зохиогчийн эрхийн мэдээллийг www.ipom.gov.mn сайтны http://copyright.ipom.mn/ хайлтын системийг ашиглан 2 төрлөөр хайж үзэх боломжтой.
 
✅ Бүтээлийн нэрээр
✅ Эрх эзэмшигч, зохиогч
 
#Таны бүтээлч сэтгэлгээ-Амжилтын үндэс

Ижил төсөөтэй шийдлүүдийг олж үзэх нь таны санааг илүү боловсронгуй, өрсөлдөхүйц болгон хөгжүүлэхээс гадна таныг ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс хамгаална

 • 2020-12-10
 • 219
Та гар утсандаа WIPO IP Search апликейшныг татан авснаар Монгол Улсын Оюуны өмчийн газарт эрхийн хамгаалалт хийгдсэн, эрхийн хамгаалалт хийхээр мэдүүлсэн шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахимаар үзэх боломжтой.
✅ Шинэ бүтээл
✅ Ашигтай загвар
✅ Барааны тэмдэг
✅ Бүтээгдэхүүний загвар
✅ Газар зүйн заалт
#Ижил төсөөтэй шийдлүүдийг олж үзэх нь таны санааг илүү боловсронгуй, өрсөлдөхүйц болгон хөгжүүлэхээс гадна таныг ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс хамгаална
Таны бүтээлч сэтгэлгээ-Амжилтын үндэс

ИЖИЛ ТӨСӨӨТЭЙ ШИЙДЛҮҮДИЙГ ОЛЖ ҮЗЭХ НЬ ТАНЫ САНААГ ИЛҮҮ БОЛОВСРОНГУЙ, ӨРСӨЛДӨХҮЙЦ БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЭХЭЭС ГАДНА ТАНЫГ ИРЭЭДҮЙД УЧИРЧ БОЛОХ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛНА

 • 2020-12-08
 • 337
Иргэн та Монгол Улсын Оюуны өмчийн газарт эрхийн хамгаалалт хийгдсэн, эрхийн хамгаалалт хийхээр мэдүүлсэн шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://publish.ipom.mn/wopublish-search/public/home?0 хайлтын системийг ашиглан үзэх боломжтой.
 
ИЖИЛ ТӨСӨӨТЭЙ ШИЙДЛҮҮДИЙГ ОЛЖ ҮЗЭХ НЬ ТАНЫ САНААГ ИЛҮҮ БОЛОВСРОНГУЙ, ӨРСӨЛДӨХҮЙЦ БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЭХЭЭС ГАДНА ТАНЫГ ИРЭЭДҮЙД УЧИРЧ БОЛОХ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛНА
 
Таны бүтээлч сэтгэлгээ-Амжилтын үндэс

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗАР “ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ 16 ХОНОГИЙН АЯН”-Д НЭГДЛЭЭ.

 • 2020-12-03
 • 233
“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 өдрийн аян”-ыг дэлхийн 187 улс 1991 оноос өнөөг хүртэл жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл нэг уриа, нэгдмэл зорилгын дор тэмдэглэж ирсэн.
 
Охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсооход олон нийтийг татан оролцуулах, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаарх мэдлэг ойлголтыг түгээх зорилготой энэ аянд Монгол Улс 1997 оноос нэгдэн орсон бөгөөд энэ жил дэлхий нийтэд “Өрх гэр, ажлын байр, олон нийтийн газарт: ЯГ ОДОО жендэрт суурилсан хүчирхийллийг цэглэе!” уриан дор нэгдэж байна.
 
Иймд та бүхнийг гэр бүлийн хүчирхийллийг таслан зогсоох, айдасгүй, амар амгалан орчинг бий болгоход дуу хоолойгоо нэгтгэхийг Оюуны өмчийн газрын хамт олны зүгээс уриалж байна.

Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль, Патентийн тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулга, Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслүүдийг өргөн мэдүүллээ

 • 2020-12-03
 • 249

 • 2020-12-01
 • 296

КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД УЛС ОРНУУД ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БОДЛОГОД ОРУУЛЖ БУЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Цар тахлын улмаас дэлхийн улс орнууд үйл ажиллагааны горим болон оюуны өмчийн чиглэлээр хэрэгжүүлж буй бодлогодоо зохих өөрчлөлтүүдийг оруулж, үүссэн нөхцөл байдалд нийцүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд Монгол Улсын Оюуны өмчийн газар Засгийн Газрын 181 дүгээр тогтоолын дагуу үйл ажиллагааны горимдоо зохих өөрчлөлт оруулан ажиллаж байна.
Ковид-19 цар тахлын нөхцөлд Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын нийт ажилтнуудын 31% нь зайнаас, 69% нь хосолмол хэлбэрт шилжин албан ёсны уулзалтуудыг “хосолмол” болон “виртуал” хэлбэрээр зохион байгуулж, үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг бүрэн хангаж, оюуны өмчийн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэн ажиллаж байгаа тухай мэдээлжээ.
Түүнчлэн 2020 оны 10 дугаар сарын байдлаар Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээ (PCT)-ний дагуу хүлээн авах олон улсын мэдүүлэг төлөвлөгөөний 95%, Мадридын системээр хүлээн авах мэдүүлэг 88%, Гаагийн системээр хүлээн авах мэдүүлэг 78%-ийг хангасан үзүүлэлттэй байна.
Тус байгууллагын орлого төлөвлөж байсан хэмжээг давсан, зардал буурсан үзүүлэлттэй байгаа талаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар мэдээллээ.
Та бүхэн оюуны өмчийн үйлчилгээ авахаар төлөвлөж буй улсынхаа оюуны өмчийн асуудлаарх гаргасан бодлогын арга хэмжээ, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг https://www.wipo.int/covid19-policy-tracker/... холбоосоор нэвтрэн орж танилцах боломжтой.

"ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЦАГ" цуврал нэвтрүүлэг

 • 2020-11-24
 • 214
Оюуны өмчийн ойлголтыг олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор Боловсрол TV-тэй хамтран "Оюуны өмчийн цаг" цуврал нэвтрүүлгийг Технологи, инновацийг дэмжих төвүүдийн хүрээнд бэлтгэн хүргэж байна.
Цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг Монгол Улсын Их Сургуультай хамтран бэлтгэснийг хүлээн авна уу.

https://www.facebook.com/IPMongolia/posts/4750555151686259?notif_id=1606191824708740&notif_t=page_post_reaction&ref=notif 

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ӨМЧИД ХАМААРАХ МЭДҮҮЛГИЙГ ЦАХИМААР ХЭРХЭН ГАРГАХ ВЭ?

 • 2020-11-20
 • 695

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахалтай тэмцэх хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотойгоор Оюуны өмчийн газар шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын мэдүүлгийг биечлэн хүлээн авах ажиллагааг хязгаарлаад байна.

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын мэдүүлгийг Цахимаар өөрөө гаргах эсхүл Цахим мэдүүлэг гаргах эрх бүхий Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлэн гаргах боломжтой.

https://drive.google.com/drive/folders/1yUvPwtR03yakDTHYHqJCO2kZnEorssYU 

Цахимаар хэрхэн эрх авч, мэдүүлэх талаар зааварчилгаа болон Цахим мэдүүлгийн системийн видео танилцуулгыг https://www.youtube.com/watch?v=iM3yXjetQfE&t=62s&fbclid=IwAR1fHtpdEucYM08fv3h3gu1oP8b83L5AKEyUvbThWUCYu00yc2EgvEngNJA линкээр орж үзнэ үү.


#МаскааЗүүе #ГарааУгаая
#Хайртай хүмүүсийнхээ төлөө #ГэртээБайцгаая

Хуудас:  1   2   3   4   5  .... (нийт 181 мэдээ )

IPOM Publish

АҮ-ийн өмчийн мэдээллийн сан

IPOM e-Filing System

Цахим мэдүүлэг

IPOM COPYRIGHT

Зохиогчийн эрхийн хайлтын систем

MGS

Бараа үйлчилгээний ангилал

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

ECOPYRIGHT

Цахим мэдүүлгийн систем

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв (TISC)

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн холбоо

Зохиогчийн эрхийн хэлтэс-329273

Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтэс-316454

Хяналтын хэлтэс-329671

Бичиг хэрэг-327638

Хаяг:

БЗД 3-р хороо, 13 хороолол, Зүүн 4 зам хуучнаар Английн элчин сайдын яамны байр

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018