МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

Оюуны өмчийг дээдэлцгээе !

Мэдээ, мэдээлэл

БАРААНЫ ТЭМДГИЙГ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ АШИГЛАСАН ҮЙЛДЭЛД ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛЛАА

“Ш У” ХХК-аас гаргасан ““Ш У” ХХК-ийн эрх эзэмшдэг “Central office” барааны тэмдгийг эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүй ашиглаж байна” гэх гомдлын дагуу оюуны өмчийн улсын байцаагч Зөрчлийн тухай хуулийн 8.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн зөрчлийн хэрэг нээж, “М Т” ХХК-ийг холбогдуулан зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан.
Шалгалтын үр дүнд “М Т” ХХК нь “Ш У” ХХК-ийн эрх эзэмшдэг “Central office” барааны тэмдгийг эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүй барилга дээр байршуулж, барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрхийг зөрчсөн нь тогтоогдсон тул “М Т” ХХК-ийг 3.000.000 төгрөгөөр торгож, зөрчлийн үр дагаврыг арилгахыг даалгасан.
Улсын байцаагчийн уг шийдвэрийг холбогдогч “М Т” ХХК эс зөвшөөрч шүүхэд хандсан бөгөөд шүүхээс улсын байцаагчийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн.

Хаяг

БЗД 3-р хороо, 13 хороолол, Зүүн 4 зам хуучнаар Английн элчин сайдын яамны байр

Вэб холбоос